English

PhDr. Pavel Moravec, PhD

Psychologické poradenství a diagnostika
IČ 05624011

Provozovna služeb:

Centrum Sámovka, Sámova 714/18, Ostrava Hrabůvka

Provozní hodiny:

Středa 7.00 - 17.00, po vzájemné dohodě možnost setkání i v jiné termíny. V provozní době se věnuji pouze objednaným klientům. Noví zájemci mne prosím kontaktujte e-mailem psycholog.pavel.moravec (zavináč) gmail.com nebo telefonicky na čísle 730 802 358. Ceny za jedno sezení jsou smluvní a jsou dohodnuty na začátku setkávání.

PhDr. Pavel Moravec, PhD
Dosažené vzdělání
1996 – 1999 Teologie, CMTF UP, Olomouc.
1999 – 2002 Teologie, Pontificia Universita Lateranense, Řím, Itálie.
2008 – 2013 Psychologie, FF MU, Brno.
2013 – 2018 Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Gestalt – dialog.
2014 – 2019 Postgraduální studium (Klinická psychologie), FF MU, Brno.

Informace ohledně dalších absolvovaných kurzů, členství v odborných asociacích a odborné přednáškové a publikační činnosti jsou k dispozici zde.
Při práci se řídím Etickým kodexem psychologické profese.

Pracuji s individuálními klienty s těmito obtížemi:

Nepracuji s těmito cílovými skupinami: